Nasza Kadra

"Tworzymy zespół profesjonalistów, stale uczęszczających na liczne kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje naukowe, zjazdy i sympozja, dotyczące tematyki okołoporodowej. Wykonujemy swoją pracę z Sercem, mając na uwadze dobro drugiego człowieka."

mgr Jolanta Poznańska

Dyplomowana Położna z 28 letnim stażem, edukator okołoporodowy, socjolog.

Z zawodu jestem położną z wieloletnim stażem pracy. Uzyskałam dyplom położnej w Medycznym Studium Zawodowym nr 2 w Szczecinie(1985 r.) Ukończyłam też studia magisterskie o kierunku: socjologia (2001 r.) oraz studia podyplomowe "Edukacja w opiece okołoporodowej" na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (dawny PAM) w Szczecinie (2010 r.)

Od 28 lat pracuję na Sali Porodowej szpitala na Pomorzanach w Szczecinie. Przez te lata obserwuję i uczestniczę w zmianach zachodzących w położnictwie. Szczerze mogę powiedzieć, że te zmiany mnie cieszą: względna intymność jednoosobowych sal porodowych, obecność osoby towarzyszącej prze porodzie, system rooming-in. To wszystko sprawia, że kobieta i jej dziecko stają się istotą naszych działań oraz ich aktywnymi współuczestnikami. Stale się też rozwijam, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe.

Ukończyłam:

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych", Ośrodek Kształcenia EZA, Szczecin (2005 r.)
 • Szkolenie "Techniki pobierania krwi pępowinowej", Polski Bank Komórek Macierzystych i Polskie Towarzystwo Położnych
 • Kurs podstawowy "Przetaczanie krwi i jej składników", Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, Szczecin (2010 r.)
 • Kurs szkoleniowy "Poród w pozycjach wertykalnych", zorganizowany podczas konferencji naukowo-szkoleniowej - I Zachodniopomorskie Dni Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, PUM i Polskie Towarzystwo Położnych, Szczecin (2010 r.)
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Centrum ds. AIDS (2012 r.)

Uczestniczyłam też w wydarzeniach naukowych i zjazdach Szkół Rodzenia, jak:

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Etyka, odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej", Polskie Towarzystwo Pielęgniarek, Szczecin (2005 r.)
 • Spotkanie naukowe "Profilaktyka chorób alergicznych", Pelargos i Polskie Towarzystwo Pielęgniarek, Szczecin (2007r.)
 • VII Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia, poświęcony profesorowi W. Fijałkowskiemu "50 lat szkół rodzenia – jak edukować rodziny i jak utrzymać szkołę rodzenia", Polskie Centrum Edukacji, Jawor nad Soliną (2007 r.)
 • X Jubileuszowy Zjazd Szkół Rodzenia, Polskie Centrum Edukacji, Mrągowo (2010 r.)
 • XII Zjazd Szkół Rodzenia, Polskie Centrum Edukacji, Kołobrzeg (2012 r.)
 • Konferencja "Nowy standard w położnictwie - o pozycjach wertykalnych, pierwszym kontakcie i wdrażaniu dobrych praktyk" Fundacja Rodzić po Ludzku, Szczecin (2013 r.)

Prywatnie lubię książki - zawsze mam przy sobie "coś" do czytania, muzykę, a właściwie radio oraz trochę ruchu – biegam i pływam. Latem najchętniej wybieram się na piesze wędrówki w góry, zimą - choć na tydzień staram się pojechać na narty. Interesuję się socjologią, funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie i wzajemnymi relacjami z innymi ludźmi.